Auto-Cash-Back

Nasz Partner:

 

DEKRA
     
  Polityka prywatności  
     
 

Polityka prywatności:

 

Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony prywatności Państwa danych oraz określa zasady korzystania z portalu znajdującego się pod adresem elektronicznym
www.auto-cash-back.pl, zwanego dalej „Serwisem".
Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Auto Cash Back Polska Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 48, 02-495 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000227298. Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 113-25-31-864. Wysokość kapitału zakładowego: 100 000 zł. Wysokość kapitału wpłaconego: 100 000 zł., zwana dalej „ACB", właściciel Serwisu.

 

1. Zbieranie danych.

ACB zbiera dane osób, które m.in.: pozostawiły swoje dane podczas rozmowy telefonicznej, wypełniły formularz kontaktowy znajdujący się na stronie Serwisu, brały udział w ankiecie lub spotkały się bezpośrednio z Doradcą lub Partnerem ACB.

 

2. Zakres zbieranych danych.

W zależności od formy kontaktu z ACB mogą być Państwo poproszeni o podanie mniejszego lub większego zakresu informacji niezbędnych do świadczenia Państwu oferowanych przez ACB usług, a także niezbędnych do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym prowadzonym w danym momencie przez ACB.
W przypadku chęci skorzystania z usług ACB mogą zostać Państwo poproszeni o podanie danych zapewniających możliwość kontaktu, a w szczególności, imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu.

 

3. Cel zebrania danych

 1. Podane przez Państwa dane w formularzu kontaktowym wykorzystywane są w celu świadczenia naszych usług, w tym zapewnienia kontaktu pomiędzy Państwem a ACB, Państwem a Doradcą ACB lub Państwem a Partnerem ACB oraz promocji produktów własnych oraz Partnerów ACB.
 2. W zależności od Państwa decyzji wyrażonej przy wypełnianiu formularza kontaktowego lub w trakcie spotkania z Doradcą lub Partnerem ACB np. przy zawieraniu umowy podane przez Państwa dane osobowe mogą być przetwarzanie przez ACB, a w szczególności adres poczty elektronicznej, może posłużyć do wysłania przez ACB informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104).
 3. Informujemy, że w celu właściwej realizacji świadczonych przez ACB usług podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, w tym w celu promocji produktów i usług obecnych i przyszłych Partnerów ACB.
 4. Dodatkowo informujemy, że Państwa dane będą udostępniane w celach marketingowych podmiotom powiązanym - uprawnionym do korzystania ze znaku towarowego ACB, a w szczególności Iberia Motor Company S.A., Polska Korporacja Ubezpieczeń Sp. z o.o. oraz Eurorent Sp. z o.o., zwanych dalej „Podmiotami powiązanymi".
 5. Dane Nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Państwu lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Portalu do preferencji jego gości, a także administrowania Portalem i jego doskonalenia.

 

4. Prawo dostępu

 1. W każdej chwili mają Państwo możliwość zdecydowania, w jakim zakresie wykorzystywane będą Państwa dane kontaktowe. W szczególności, mogą Państwo złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na otrzymywanie wiadomości o charakterze marketingowym. Każdemu z Państwa przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
 2. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych mogą Państwo dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres kontakt@auto-cash-back.pl.
 3. ACB zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia Państwa danych, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

5. Podawanie danych

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu możliwości kontaktu z Państwem w zakresie zgłoszonego przez Państwa żądania.

 

6. Mechanizm cookies

 1. ACB używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej Serwis. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać Serwis do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Użytkowników. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania z Serwisu.
 2. Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla Państwa komputerów, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do Państwa komputerów wirusy. Niemniej w swoich przeglądarkach mają Państwo możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do Państwa komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach Serwisu będzie co do zasady możliwa, niemniej skutkować może ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.

7. Mechanizm sygnalizatorów Web Beacons

ACB może także wykorzystywać technologię jednopikselowych plików GIF (tzw. web beacons). Technologia web beacons pozwala nam określić liczbę osób odwiedzających Serwis. Miniaturowe obrazy cyfrowe web beacons nie służą nam do gromadzenia danych osobowych. Dane uzyskane za pomocą technologii web beacons mogą być wykorzystane, razem z Państwa danymi, do zbierania informacji statystycznych dotyczących świadczonych usług.

8. Adres IP

ACB zastrzega sobie możliwość gromadzenia Państwa adresów IP, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu.

 

9. Cookies innych podmiotów

 1. ACB zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące naszych klientów.
 2. W reklamach zamieszczanych na stronach Serwisu mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, dzięki czemu reklamodawca będzie miał możliwość analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.
 3. Każdy z Państwa posiada możliwość skonfigurowania swojej przeglądarki internetowej, tak aby całkowicie wyeliminować możliwość przechowywania plików tekstowych „cookies".

 

10. Dostęp do danych osób trzecich

1) Do danych osobowych zbieranych przez ACB mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu.
2) Państwa dane mogą być udostępniane, w przypadku wyrażenia zgody, Podmiotom powiązanym.
3) Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 

11. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

 1. ACB, jako Administrator danych osobowych oświadcza, że przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza Państwa dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 2. ACB zapewnia, że w przypadku wyrażenia zgody na udostępnienie Państwa danych osobowych Podmiotom powiązanym, przetwarzane one będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w tym ACB zapewnia, że Podmioty powiązane stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczają dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 3. ACB zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, dostarczane przez firmę hostingową quicknet.pl z siedzibą w Warszawie, która administruje naszym serwerem. Administrator naszego Serwisu zapewnia pełna ochronę danych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub modyfikacją.

 

12. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż ACB, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego;
 2. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje odpowiedzialności partnerów ACB oraz Podmiotów powiązanych za naruszenie celu i zakresu udostępnionych danych osobowych oraz naruszenia obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

13. Kontakt z nami

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: kontakt@auto-cash-back.pl

 

14. Zmiany Polityki Prywatności

ACB zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Data określona poniżej jest datą początku obowiązywania Polityki Prywatność w ostatniej wersji


Data ostatniej modyfikacji: 26/06/2013

zobacz również naszą politykę cookies »
 
     

Dajemy gotówkę za Twój samochód, którym nadal jeździsz.

Kim jesteśmy
Jesteśmy częścią grupy Iberia Motor Capital Group, która jest znaczącą na rynkach Europy Centralnej i Wschodniej organizacją skupiającą firmy działające m.in. w Polsce i Ukrainie.

 

zobacz więcej »

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.Masz pytania?

Skontaktuj się z nami.
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.


zapraszamy do kontaktu »

Auto-Cash-Back

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013 Auto Cash Back | Polityka prywatności | Projekt i wykonanie serwisu QuicknetQuicknet.pl